มีนาคม 6, 2021

โครงการไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย

การเปลี่ยนไฟท้ายให้กับรถจักรยานยนต์ ขนาดเล็ก (รุ่นไม่เกิน 150 cc.) ที่ไฟท้ายมีปัญหาไฟไม่ติด
สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอสัตหีบ สามารถนำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟได้ฟรี