กันยายน 21, 2020

Local Hero เปิดหีบ เปิดใจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เยาวชนอาสาสมัครโรงเรียนสิงห์สมุทร และทีมงาน เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรม Local Hero ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา

Cleanup challenge กิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา #cleanupchallenge ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หมู่ 4 ซอยเขาหมอน