มีนาคม 6, 2021

ลู่วิ่งใหม่ สวนสาธารณหนองตะเคียน

ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบที่เคารพครับ ผมเชื่อว่าทั้งผมและหลายๆท่านเคยวิ่งที่สวนแห่งนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของสัตหีบเรา ตอนเป็นผู้แทนใหม่ๆ คิดว่าจะพัฒนาสวนสาธารณะหนองตะเคียน อย่างไร

“ ดร.เอ ชวนพี่วิน ช่วยเพื่อน “ เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

“ผู้ให้” ไม่จำเป็น ต้องเป็น “ผู้นำ” เสมอไป อีกหนึ่งโครงการที่ผมและทีมงาน ร่วมกับ กลุ่มอาสา พี่วินมอเตอร์ไซด์ อำเภอสัตหีบ ที่ลงเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ร่วมกันกับผมและทีมงาน ในโครงการ “ ดร.เอ ชวนพี่วิน ช่วยเพื่อน “

ปัญหาน้ำท่วมของหมู่บ้านนภาภัณท์แลนด์จะบรรเทาลง มีจุดระบายน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 จุด

ปัญหาน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ปัญหา จากการได้รับการอนุเคราะห์ท่อระบายน้ำ จากนายช่างโครงการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เชื่อมท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน กับ ท่อระบายของทางหลวง

เป้าหมายการประชุมครั้งนี้ อุบัติเหตุจากการก่อสร้างถนนในสัตหีบต้องลดลง

จากกรณีไฟส่องสว่างดับ บนถนนสุขุมวิท แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 พร้อมหมวดการทางสัตหีบ และคณะหัวหน้าโครงการได้เชิญผมและทีมงานร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและการรักษาความปลอดภัย ในการก่อสร้างถนน อย่างเร่งด่วน ตามที่พี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ แจ้งผมและทีมงานมา

ประชุมผังเมืองรวมสัตหีบเพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่นำเรื่อง “ ผังเมืองรวมสัตหีบ “ เข้าสู่ สภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ที่ผ่าน ต้องขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่รวดเร็วทันใจ ได้มอบหมายท่านเหล่านี้มาชี้แจงในสัปดาห์นี้เลย เพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม

เสนอปรับปรุงการให้บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เสนอปรับปรุงการให้บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำเสนอในช่วงปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง อ.สัตหับ คือ การให้บริการด้านการไฟฟ้า ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบ เมืองพัทยา ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังสถานการณ์ โควิด – 19

กรรมมาธิการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ ให้หัวข้อ “ แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบ เมืองพัทยา ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังสถานการณ์ โควิด – 19 “ ณ ห้องประชุม Garden in the Sky สวนนงนุช พัทยา

เสนอกรมโยธาฯ และคณะกรรมการเขตนโยบายพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาปรับผังเมือง อ.สัตหีบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการประชุมสภา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำเสนอในช่วงปรึกษาหารือต่อประธานสภา โดยขอหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนและความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เรื่องการจัดทำร่างผังเมืองรวม อ.สัตหีบ

โครงการไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย

ปัญหาการขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่มีไฟท้ายนั้น เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้ามเพราะคิดว่าผลกระทบของมันไม่ร้ายแรงมากนัก ทางดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต 8 จึงจัดทำโครงการ “ไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย” ขึ้น โดยการเปลี่ยนไฟท้ายให้กับรถจักรยานยนต์ ขนาดเล็ก (รุ่นไม่เกิน 150 cc.) ที่ไฟท้ายมีปัญหาไฟไม่ติด สามารถนำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟได้ฟรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ โดยคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร

การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ โดยคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร โดยวัตถุประสงค์หลักการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้กำลังพลทุกชั้นยศ ทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร ได้แสดงความคิดเห็น