ธันวาคม 1, 2020

โครงการไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย

ปัญหาการขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่มีไฟท้ายนั้น เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้ามเพราะคิดว่าผลกระทบของมันไม่ร้ายแรงมากนัก ทางดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต 8 จึงจัดทำโครงการ “ไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย” ขึ้น โดยการเปลี่ยนไฟท้ายให้กับรถจักรยานยนต์ ขนาดเล็ก (รุ่นไม่เกิน 150 cc.) ที่ไฟท้ายมีปัญหาไฟไม่ติด สามารถนำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟได้ฟรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ โดยคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร

การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ โดยคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร โดยวัตถุประสงค์หลักการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้กำลังพลทุกชั้นยศ ทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร ได้แสดงความคิดเห็น

โครงการสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา และรุ่นพี่มัธยมปลาย

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยเจ้าของภาษา การเรียนการสอนมีทุกวันเสาร์ ทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

โครงการการให้ความรู้สิทธิทางกฏหมายของ ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

สำเร็จไปอีกโครงการ❤️ “ การให้ความรู้สิทธิทางกฏหมายของ ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร อำเภอสัตหีบ “ โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย จังหวัดชลบุรี

รวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อ.สัตหีบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเรียกร้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

Local Hero เปิดหีบ เปิดความรู้ ”รุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง”

เป็นโครงการที่รับแนวความคิดและการสนับสนุนจากดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนอำเภอสัตหีบ ได้รับความรู้จาก”รุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง”

Local Hero เปิดหีบ เปิดใจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เยาวชนอาสาสมัครโรงเรียนสิงห์สมุทร และทีมงาน เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรม Local Hero ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา

Cleanup challenge กิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา #cleanupchallenge ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หมู่ 4 ซอยเขาหมอน