มีนาคม 6, 2021

Local Hero เปิดหีบ เปิดใจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เยาวชนอาสาสมัครโรงเรียนสิงห์สมุทร และทีมงาน เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรม Local Hero ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับเรา รวมถึงทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ