มีนาคม 6, 2021

เสนอปรับปรุงการให้บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

“เสียงของทุกท่านที่ร้องมา ขอรวมเป็นเสียงเดียว
ในสภา ผ่าน ผู้แทนบ้านบ้านของท่าน
พี่น้องประชาชน อำเภอสัตหีบที่เคารพ”
“ส.ส.สะถิระ” เสนอปรับปรุงการให้บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
.
วันที่ 19 ส.ค. 63 ในการประชุมสภา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส. เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
นำเสนอในช่วงปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง อ.สัตหับ คือ การให้บริการด้านการไฟฟ้า ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1. การขยายเขตไฟฟ้าแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
2. กระแสไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้ง รวมไปถึงความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาความขัดข้อง
3. ความล่าช้าในการขอรับคืนเงินการประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
4. มาตรฐานการให้บริการไม่เทียบเท่ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้ อ.สัตหีบเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่มีบริษัทบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งทั้ง 2 องค์กร เป็นที่พูดถึงของพี่น้อง อ.สัตหีบเป็นประจำ แต่อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือก็ทำให้อำเภอสัตหีบมีไฟฟ้าใช้ ตั้งแต่ พ.ศ.2512 อีกทั้งรายได้ของกิจการไฟฟ้าก็เพื่อทุนเล่าเรียนของบุตรหลานกองทัพเรือ และสวัสดิการของข้าราชการในกองทัพ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของกองทัพเรือสามารถพัฒนาและปรับปรุงกิจการไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องอ.สัตหีบด้วยความจริงใจและจริงจังได้ ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช่วยเร่งรัดแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องอ.สัตหีบ พร้อมแจ้งแผนการพัฒนาให้ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนทราบอย่างเร่งด่วนด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *