News
ติดต่อ ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือขอรับการสนับสนุน ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ได้ที่แบนเนอร์สีน้ำเงินด้านล่างของหน้านี้

แจ้งเรื่องร้องเรียน และขอรับการสนับสนุน

หมายเหตุ

  • ขอให้ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่อง (ที่มีดอกจันสีแดง*) เพื่อความครบถ้วนของข้อมูล ที่จะนำไปหาทางแก้ไขปัญหาหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
  • กรณีแจ้งปัญหาร้องเรียน กรุณาแนบรูปถ่ายหน้าบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
  • การขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษาและโครงการต่างๆ กรุณาแนบไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ
  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับรวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา