เมษายน 18, 2021

Cleanup challenge กิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา #cleanupchallenge ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หมู่ 4 ซอยเขาหมอน

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่มร่วมกิจกรรมกับเรา ที่มีตั้งแต่เด้กน้อยอายุ  5 ขวบ น้องๆวัยรุ่น วัยเรียน พี่ๆวัยทำงาน ตลอดจนคุณลุงคุณป้า อายุมากสุดคือ 65 ปี รวมถึงทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ