มีนาคม 6, 2021

“ ดร.เอ ชวนพี่วิน ช่วยเพื่อน “ เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

“ผู้ให้” ไม่จำเป็น ต้องเป็น “ผู้นำ” เสมอไป อีกหนึ่งโครงการที่ผมและทีมงาน ร่วมกับ กลุ่มอาสา พี่วินมอเตอร์ไซด์ อำเภอสัตหีบ ที่ลงเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ร่วมกันกับผมและทีมงาน ในโครงการ “ ดร.เอ ชวนพี่วิน ช่วยเพื่อน “

โครงการไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย

ปัญหาการขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่มีไฟท้ายนั้น เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้ามเพราะคิดว่าผลกระทบของมันไม่ร้ายแรงมากนัก ทางดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต 8 จึงจัดทำโครงการ “ไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย” ขึ้น โดยการเปลี่ยนไฟท้ายให้กับรถจักรยานยนต์ ขนาดเล็ก (รุ่นไม่เกิน 150 cc.) ที่ไฟท้ายมีปัญหาไฟไม่ติด สามารถนำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟได้ฟรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Local Hero เปิดหีบ เปิดใจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เยาวชนอาสาสมัครโรงเรียนสิงห์สมุทร และทีมงาน เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรม Local Hero ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา