News
ติดต่อ ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือขอรับการสนับสนุน ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ได้ที่แบนเนอร์สีน้ำเงินด้านล่างของหน้านี้

รวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อ.สัตหีบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเรียกร้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

Learn more →