มีนาคม 6, 2021

เข้าร่วมประชุม กับ อบต.พลูตาหลวง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

ดร.เอ ผู้แทนราษฎร อ.สัตหีบ พร้อมผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม กับ อบต.พลูตาหลวง 📍ปรับผังเมืองสัตหีบให้พี่น้องประชาชาเดือดร้อนน้อยที่สุด โดยเฉพาะการเวรคืนที่ดิน 📍ความล่าช้าของระบบราชการ “ โครงการบ้านมั่นคง “ 📍สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรุณาเมตตาคืนพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.พลูตาหลวง

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิน พร้อมปูลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สวนสาธารณะ Happy

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิน พร้อมปูลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สวนสาธารณะ Happy กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบจ.ชลบุรี

ลู่วิ่งใหม่ สวนสาธารณหนองตะเคียน

ขออนุญาตนำเรียนพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบที่เคารพครับ ผมเชื่อว่าทั้งผมและหลายๆท่านเคยวิ่งที่สวนแห่งนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของสัตหีบเรา ตอนเป็นผู้แทนใหม่ๆ คิดว่าจะพัฒนาสวนสาธารณะหนองตะเคียน อย่างไร

ปัญหาน้ำท่วมของหมู่บ้านนภาภัณท์แลนด์จะบรรเทาลง มีจุดระบายน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 จุด

ปัญหาน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ปัญหา จากการได้รับการอนุเคราะห์ท่อระบายน้ำ จากนายช่างโครงการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เชื่อมท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน กับ ท่อระบายของทางหลวง

เป้าหมายการประชุมครั้งนี้ อุบัติเหตุจากการก่อสร้างถนนในสัตหีบต้องลดลง

จากกรณีไฟส่องสว่างดับ บนถนนสุขุมวิท แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 พร้อมหมวดการทางสัตหีบ และคณะหัวหน้าโครงการได้เชิญผมและทีมงานร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและการรักษาความปลอดภัย ในการก่อสร้างถนน อย่างเร่งด่วน ตามที่พี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ แจ้งผมและทีมงานมา

ประชุมผังเมืองรวมสัตหีบเพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่นำเรื่อง “ ผังเมืองรวมสัตหีบ “ เข้าสู่ สภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ที่ผ่าน ต้องขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่รวดเร็วทันใจ ได้มอบหมายท่านเหล่านี้มาชี้แจงในสัปดาห์นี้เลย เพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม