กันยายน 21, 2020

ประชุมผังเมืองรวมสัตหีบเพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่นำเรื่อง “ ผังเมืองรวมสัตหีบ “ เข้าสู่ สภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ที่ผ่าน ต้องขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่รวดเร็วทันใจ ได้มอบหมายท่านเหล่านี้มาชี้แจงในสัปดาห์นี้เลย เพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม