News
ติดต่อ ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือขอรับการสนับสนุน ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ได้ที่แบนเนอร์สีน้ำเงินด้านล่างของหน้านี้

รวมหน้าข่าว ดร.เอ พ.ศ.2563

รวมข่าวเกี่ยวกับ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) การร่วมกิจกรรมสังคม การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน จากหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ขอขอบคุณทุกสื่อประชาสัมพันธ์ครับ

Learn more →

รวมหน้าข่าว ดร.เอ พ.ศ. 2562

รวมข่าวเกี่ยวกับ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) การร่วมกิจกรรมสังคม การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน จากหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ขอขอบคุณทุกสื่อประชาสัมพันธ์ครับ

Learn more →