เมษายน 18, 2021

แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบ เมืองพัทยา ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังสถานการณ์ โควิด – 19

กรรมมาธิการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ ให้หัวข้อ “ แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบ เมืองพัทยา ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังสถานการณ์ โควิด – 19 “ ณ ห้องประชุม Garden in the Sky สวนนงนุช พัทยา