เมษายน 18, 2021

มาตรการเร่งด่วน คำสั่ง คกก.โรคติดต่อ จ.ชลบุรี โควิด-19 ระลอก 3

คำสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 1. ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 2. ปิดสถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ และกิจการอาบอบนวด 3. ปิดโรงภาพยนต์ และโรงมหรสพ 4. ปิดการเล่นสนุ๊กเกอร์ บิลเลียดโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด 5. ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สถานที่เล่นตู้เกม และสถานให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง 6. ปิดสระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการรวมถึงเครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด 7. ปิดสถานที่ให้บริการจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมไปถึงสถานที่มีลักษณะเดียวกัน 8. ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นนอนพักค้างคืน) 9. ปิดตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง ทุกแห่ง 10. ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า นวดแผนโบราณ 11. ปิดกิจการสปา เสริมความงาม สถานเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม สถานบริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่ง 12. ปิดร้านสัก หรือเจาะผิวหนังของร่างกาย

“เก็บปัญหา มาปรับปรุง แก้ไข” ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างถนนรอบอำเภอสัตหีบ

ผมและและคณะทำงานได้ร่วมประชุมกับหมวดการทางสัตหีบ และนายช่างโครงการ ปรึกษาหารือถึงปัญหาที่ได้รับร้องเรียนมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างถนนรอบอำเภอสัตหีบ ทั้งสายตรงถึงทีมงานและทางออนไลน์ โดยแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

เข้าร่วมประชุม กับ อบต.พลูตาหลวง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

ดร.เอ ผู้แทนราษฎร อ.สัตหีบ พร้อมผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม กับ อบต.พลูตาหลวง 📍ปรับผังเมืองสัตหีบให้พี่น้องประชาชาเดือดร้อนน้อยที่สุด โดยเฉพาะการเวรคืนที่ดิน 📍ความล่าช้าของระบบราชการ “ โครงการบ้านมั่นคง “ 📍สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรุณาเมตตาคืนพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.พลูตาหลวง

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 1- หมู่ 4

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 1- หมู่ 4 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 1- หมู่ 11

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 1- หมู่ 11 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.1-9 ตำบลนาจอมเทียน

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 1- หมู่ 9 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8 ตำบลพลูตาหลวง

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 1- หมู่ 8  เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.1-9 ตำบลสัตหีบ

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 1- หมู่ 9 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

Update!!! การขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางข้ามจังหวัด

(การบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน) เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม รบกวนพิมพ์คำถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่าง จะทยอยหาข้อมูลมาตอบให้ครับ

คำสั่งด่วน! ปิดสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 1/2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง #มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด19