รวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อ.สัตหีบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 7 สิงหาคม 2562