รวมหน้าข่าว ดร.เอ พ.ศ. 2562

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2562

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ข่าว คม ชัด ลึก วันที่ 18 ธันวาคม 2562

https://www.komchadluek.net/news/local/405291