กันยายน 21, 2020

ประชุมผังเมืองรวมสัตหีบเพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่นำเรื่อง “ ผังเมืองรวมสัตหีบ “ เข้าสู่ สภาผู้แทนราษฎร สัปดาห์ที่ผ่าน ต้องขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่รวดเร็วทันใจ ได้มอบหมายท่านเหล่านี้มาชี้แจงในสัปดาห์นี้เลย เพื่อให้ ผังเมืองสัตหีบ เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการพัฒนา และ รักษาสิ่งแวดล้อม

เสนอปรับปรุงการให้บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เสนอปรับปรุงการให้บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำเสนอในช่วงปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง อ.สัตหับ คือ การให้บริการด้านการไฟฟ้า ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบ เมืองพัทยา ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังสถานการณ์ โควิด – 19

กรรมมาธิการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ ให้หัวข้อ “ แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบ เมืองพัทยา ในกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายหลังสถานการณ์ โควิด – 19 “ ณ ห้องประชุม Garden in the Sky สวนนงนุช พัทยา

เสนอกรมโยธาฯ และคณะกรรมการเขตนโยบายพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาปรับผังเมือง อ.สัตหีบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการประชุมสภา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นำเสนอในช่วงปรึกษาหารือต่อประธานสภา โดยขอหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนและความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เรื่องการจัดทำร่างผังเมืองรวม อ.สัตหีบ

โครงการไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย

ปัญหาการขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่มีไฟท้ายนั้น เป็นปัญหาหนึ่งที่ถูกมองข้ามเพราะคิดว่าผลกระทบของมันไม่ร้ายแรงมากนัก ทางดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี เขต 8 จึงจัดทำโครงการ “ไฟท้ายติด ชีวิตปลอดภัย” ขึ้น โดยการเปลี่ยนไฟท้ายให้กับรถจักรยานยนต์ ขนาดเล็ก (รุ่นไม่เกิน 150 cc.) ที่ไฟท้ายมีปัญหาไฟไม่ติด สามารถนำรถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟได้ฟรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ โดยคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร

การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ โดยคณะกรรมาธิการ การทหาร สภาผู้แทนราษฎร โดยวัตถุประสงค์หลักการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้กำลังพลทุกชั้นยศ ทั้งชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร ได้แสดงความคิดเห็น

โครงการสอนภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา และรุ่นพี่มัธยมปลาย

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยเจ้าของภาษา การเรียนการสอนมีทุกวันเสาร์ ทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

โครงการการให้ความรู้สิทธิทางกฏหมายของ ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

สำเร็จไปอีกโครงการ❤️ “ การให้ความรู้สิทธิทางกฏหมายของ ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร อำเภอสัตหีบ “ โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย จังหวัดชลบุรี

รวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อ.สัตหีบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเรียกร้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

Local Hero เปิดหีบ เปิดความรู้ ”รุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง”

เป็นโครงการที่รับแนวความคิดและการสนับสนุนจากดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนอำเภอสัตหีบ ได้รับความรู้จาก”รุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง”