มีนาคม 6, 2021

เข้าร่วมประชุม กับ อบต.พลูตาหลวง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

ดร.เอ ผู้แทนราษฎร อ.สัตหีบ พร้อมผู้ช่วย เข้าร่วมประชุม กับ อบต.พลูตาหลวง 📍ปรับผังเมืองสัตหีบให้พี่น้องประชาชาเดือดร้อนน้อยที่สุด โดยเฉพาะการเวรคืนที่ดิน 📍ความล่าช้าของระบบราชการ “ โครงการบ้านมั่นคง “ 📍สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรุณาเมตตาคืนพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.พลูตาหลวง

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 1- หมู่ 4

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแสมสาร หมู่ 1- หมู่ 4 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 1- หมู่ 11

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเสร่ หมู่ 1- หมู่ 11 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.1-9 ตำบลนาจอมเทียน

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาจอมเทียน หมู่ 1- หมู่ 9 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8 ตำบลพลูตาหลวง

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพลูตาหลวง หมู่ 1- หมู่ 8  เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

ข้อมูลและที่ตั้ง ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.1-9 ตำบลสัตหีบ

ที่ทำการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสัตหีบ หมู่ 1- หมู่ 9 เพื่อความสะดวกในการติดต่อหรือเดินทางไปยังที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทางทีมงานได้ทำพิกัดที่ทำการเป็น Google Map ไว้ให้เรียบร้อย ทีมงานทำข้อมูลและลงพื้นที่ถ่ายรูปเองไว้ครบทุกตำบลในอำเภอสัตหีบ

Update!!! การขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางข้ามจังหวัด

(การบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน) เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม รบกวนพิมพ์คำถามไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่าง จะทยอยหาข้อมูลมาตอบให้ครับ

คำสั่งด่วน! ปิดสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 1/2564

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง #มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด19 

ช่างตัดผม จิตอาสา บาร์เบอร์บ้านบ้าน

กิจกรรมเล็กๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยพี่ๆช่างตัดผม เพื่อนร่วมงานอีก 1 อาชีพที่ สละเวลาประกอบอาชีพ มาตัดผมให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิน พร้อมปูลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สวนสาธารณะ Happy

โครงการปรับปรุงผิวทางเดิน พร้อมปูลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สวนสาธารณะ Happy กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2564 อบจ.ชลบุรี