News
ติดต่อ ร้องเรียน แจ้งปัญหา หรือขอรับการสนับสนุน ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ได้ที่แบนเนอร์สีน้ำเงินด้านล่างของหน้านี้

รวมหน้าข่าว ดร.เอ พ.ศ.2563

รวมข่าวเกี่ยวกับ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) การร่วมกิจกรรมสังคม การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน จากหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ขอขอบคุณทุกสื่อประชาสัมพันธ์ครับ

Learn more →

รวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อ.สัตหีบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเรียกร้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

Learn more →

รวมหน้าข่าว ดร.เอ พ.ศ. 2562

รวมข่าวเกี่ยวกับ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) การร่วมกิจกรรมสังคม การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน จากหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ขอขอบคุณทุกสื่อประชาสัมพันธ์ครับ

Learn more →

Local Hero เปิดหีบ เปิดความรู้ ”รุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง”

เป็นโครงการที่รับแนวความคิดและการสนับสนุนจากดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อำเภอสัตหีบมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนอำเภอสัตหีบ ได้รับความรู้จาก”รุ่นพี่..สู่รุ่นน้อง”

Learn more →

Local Hero เปิดหีบ เปิดใจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เยาวชนอาสาสมัครโรงเรียนสิงห์สมุทร และทีมงาน เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรม Local Hero ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนอำเภอสัตหีบ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา

Learn more →

Cleanup challenge กิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ

ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ร่วมกับ เพจเปิดหีบ จัดกิจกรรมอาสาท้าเก็บขยะ ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชน เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านของเรา #cleanupchallenge ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หมู่ 4 ซอยเขาหมอน

Learn more →